Շահերի պաշտպանություն

Home / Uncategorized @hy / Շահերի պաշտպանություն

Շահերի պաշտպանություն

Սեռական և վերարտադրողական առողջության և իրավունք ծրագրի շրջանակներում գործում է շահերի պաշտպանության բլոկը, որի շրջանակներում իրականացվում է վերարտադրողական իրավունքի ոլորտի օրենսդրական և պետական քաղաքականության խնդիրների վերհանում և սոցիալական փոփոխություններին ուղղված միջոցառումներ՝ վերարտադրողական իրավունքների հիմնահարցերով զբաղվող Ցանցի կողմից, որը ստեղծվել է մեր կազմակերպության ջանքերով:  Ցանցի անդամները տարբեր ոլորտներում կանանց վերարտադրողական առողջության և իրավունքի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպաններ և համապատասխան ոլորտի մասնագետներ են: Ցանցի ստեղծումը նպաստեց նրանց ջանքերի համախմբմանը և նրանց կողմից իրականացվող իրավապաշտպան գործունեության համատեղմանը՝ դարձնելով այն ավելի ներառական և միջխմբային (ինտերսեկցիոնալ):

Leave a Reply

Your email address will not be published.