Արցախյան պատերազմը և կանանց իրավունքները

Home / Արցախյան պատերազմը և կանանց իրավունքները

Արցախյան պատերազմը և կանանց իրավունքները

Արցախյան պատերազմը և կանանց իրավունքները

$0

Campaign Target

0

Donations
Donated
0% $0 to go

Վերջին ամիսներին շահերի պաշտպանության թիմն աշխատում էր «2020թ. Արցախյան պատերազմի և հետպատերազմական շրջանի ազդեցությունը կանանց հիմնարար իրավունքների վրա» ուսումնասիրության վրա: Զեկույցը ներկայացնելում է  2020թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի ազդեցությունը Արցախում բնակվող և/կամ տեղահանված կանանց վրա։ Զեկույցում ներկայացված է տվյալներ պատերազմական գործողությունների հետևանքով կյանքի իրավունքի, խոշտանգումներից զերծ լինելու իրավունքի խախտումների, կանանց սեռական և վերարտադրողական առողջության, կրթության և սոցիալական ապահովության իրավունքների վրա պատերազմի ազդեցության, ինպես նաև պատերազմի հոգեբանական հետևանքների վերաբերյալ։

Զեկույցում իրավունքների խախտումներին անդրադարձ է կատարվել ինչպես բուն պատերազմական գործողությունների ազդեցության, այնպես էլ հետպատերազմյան ճգնաժամային ժամանակահատվածում պետության արձագանքի տեսանկյունից։ Զեկույցը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ն

https://womenofarmenia.org/wp-content/uploads/2021/06/Արցախյան-պատերազմը-և-կանանց-իրավունքները.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.