Սեռական և վերարտադրողական առողջություն և իրավունքներ

Home / Սեռական և վերարտադրողական առողջություն և իրավունքներ

Սեռական և վերարտադրողական առողջություն և իրավունք (ՍՎԱԻ) ծրագիրը գործում է 2008թ-ից: Նպատակն է պաշտպանել տարբեր խմբի կանանց սեռական և վերարտադրողական իրավունքերը՝ իրազեկվածության բարձրացման և ոլորտում առկա հիմնախնդիրների լուծման շնորհիվ:

ՍՎԱԻ ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են հետևյալ գործառույթները․

  • անհատական խորհրդատվություն,
  • իրազեկում,
  • տեղեկատվական արշավներ,
  • շահերի պաշտպանություն:

2017թ. «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից հիմնադրվեց «Վերարտադրողական իրավունքի շահերի պաշտպանության ցանցը», որի նպատակն է բարձրացնել տարբեր խմբի կանանց, մասնավորապես՝ ՄԻԱՎ-ով ապրող, գյուղաբնակ, եզդի, հաշմանդամություն ունեցող և ԼԲՏ կանանց վերարտադրողական իրավունքի հիմնախնդիրները: Ցանցի անդամները տարբեր ոլորտներում կանանց վերարտադրողական առողջության և իրավունքի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպաններ և համապատասխան ոլորտի մասնագետներ են: Ցանցի ստեղծումը նպաստեց նրանց ջանքերի համախմբմանը և նրանց կողմից իրականացվող իրավապաշտպան գործունեության համատեղմանը՝ դարձնելով այն ավելի ներառական և միջխմբային (ինտերսեկցիոնալ): Ցանցի գործունեությունն ուղղված է վերարտադրողական իրավունքի ոլորտի օրենսդրական և պետական քաղաքականության խնդիրների վերհանմանը և սոցիալական փոփոխություններին ուղղված միջոցառումների կազմակերպմանը: