Մեր մասին

«Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» – ը (ԿՌԿ) հիմնադրվել է 2003 թ-ին և գործում է Հայաստանի Հանրապետության և  Լեռնային Ղարաբաղի/Արցախի տարածքներում:

Տեսլականը
ԿՌԿ-ն ֆեմինիստական իրավապաշտպան կազամակերպություն է, որի տեսլականն է հայաստանյան հասարակությունում կանանց հավասար և ինքնորոշ կարգավիճակի հաստատումը և հայրիշխանական հասարակարգի կողմից կնոջ նկատմամբ կիրառվող բռնաճնշումների և սահմանափակումների վերացումը:

ԿՌԿ-ի առաքելությունն է.
Կանանց և աղջիկների տարբեր խբերի զորեղացումն ու աջակցումը,
կանանց նկատմամբ խտրականության և բռնության մշակութային և համակարգային դրսևորումների վերհանումն  ու նվազեցումը,
ֆեմինիստական գաղափարախոսության տարածումն ու հայրիշխանական համակարգի կողմից ստեղծված անհավասարությունների դեմ կանանց միասնական պայքարի սատարումը:

Նպատակը (Goal)
ԿՌԿ-ն իր գործունեությամբ ձգտում է  հասարակության մեջ վարքային և նորմատիվային փոփոխության՝ ներազդելով պետական քաղաքականության, սոցիալ-մշակութային և օրենսդրական դաշտերի վրա:

4 հիմնական ուղղությունները
Կանանց ռեսուրսային կենտրոնը գործում է 4 հիմնական թեմատիկ ուղղություններով: