Էկոֆեմինիզմ

Էկոֆեմինիզմ բառն առաջին անգամ կիրառեց Ֆրանսուազ Դ՛Օբօնը՝ 1974-ին հրատարակված իր՝ «Ֆեմինիզմ կամ մահ» գրքում։ Մյուս ֆեմինիզմների նման՝ էկոֆեմինիզմը նույնպես քննադատական...