Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2020-2022 թվականների գործողությունների ծրագրի համակարգող խորհրդում հասարակական կազմակերպությունների ընտրության մրցույթի արդյունքները

Home / News / Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2020-2022 թվականների գործողությունների ծրագրի համակարգող խորհրդում հասարակական կազմակերպությունների ընտրության մրցույթի արդյունքները

Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2020-2022 թվականների գործողությունների ծրագրի համակարգող խորհրդում հասարակական կազմակերպությունների ընտրության մրցույթի արդյունքները

Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2020-2022 թվականների գործողությունների ծրագրի համակարգող խորհրդում հասարակական կազմակերպությունների ընտրության մրցույթի արդյունքները

Արդարադատության նախարարությունն ամփոփում է Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2020-2022 թվականների գործողությունների ծրագրի համակարգող խորհրդում հասարակական կազմակերպությունների ընտրության մրցույթի արդյունքները

2020 թվականի մարտի 2-ի «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2020-2022 թվականների գործողությունների ծրագրի կատարումը համակարգող խորհրդի անհատական կազմը, գործունեության կարգը և հաշվետվությունների ներկայացման ձևաչափը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի N 282-Ա որոշման համաձայն՝ Խորհրդի կազմում հասարակական կազմակերպությունների (այսուհետ՝ ՀԿ) ներգրավման մրցույթի երկրորդ փուլն անցած ՀԿ-ների թեկնածուներին քննարկում, առաջարկում և ընտրում է Խորհուրդը։

Հաշվի առնելով COVID-19-ով պայմանավորված իրավիճակը` Խորհրդի առաջին նիստն անցկացվել է գրավոր ընթացակարգով (նիստի արձանագրությունը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://www.e-rights.am/?app=AppSiteDocument&companyDocumentCategoryID=9 ), որի արդյունքներով Խորհրդի կազմում ընտրվել են հետևյալ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները՝

  • Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ;
  • Կանանց ռեսուրսային կենտրոն;
  • Բաց հասարակության հիմնադրամներ;
  • Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ;
  • Խաղաղության երկխոսություն;
  • Իրավունքի զարգացման կենտրոն;
  • Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների: 

Նախարարությունը շնորհակալություն է հայտնում Խորհրդի կազմում  ներգրավելու հայտ ներկայացրած բոլոր հասարակական կազմակերպություններին և վերահաստատում իր պատրաստակամությունը   իրականացնելու ռազմավարությամբ և գործողությունների ծրագրով ամրագրված միջոցառումները հասարակական կազմակերպությունների հետ գործուն համագործակցության և վերջիններիս ակտիվ ներգրավման  միջոցով։

Leave a Reply

Your email address will not be published.