Կանանց իրավունքների ջատագովություն

Home / priorities / Կանանց իրավունքների ջատագովություն
Կանանց իրավունքների ջատագովություն

Կանանց ռեսուրսային կենտրոնն, այսուհետ իրականացնում է ջատագովություն հետևյալ մակարդակներում՝

  • Ազգային մակարդակ, որի շրջանակներում իրականացնում ենք՝ 
  • Գենդերային հավասարության ապահովման, գենդերային բռնության դեմ պայքարի, կին իրավապաշտպանների պաշտպանության և սեռական ու վերարտադրողական իրավունքների ոլորտների օրենսդրության և պետական քաղաքականության խնդիրների վերհանում և սոցիալական փոփոխություններին միտված միջոցառումների իրականացում,
  • Կանանց իրավունքներին առնչվող պետական քաղաքականությունների, կարգավորումների և ինստիտուտների գործառնման մշտադիտարկում և առկա խնդիրների բարձրաձայնում, 
  • Իրավունքահեն և գենդերազգայուն մոտեցումների ջատագովություն՝ պետական քաղաքականությունների և օրենսդրության մշակման և իրականացման շրջանակներում: 

Միջազգային մակարդակ, որի շրջանակներում իրականացնում ենք՝ 

  • ՄԱԿ-ի պայմանագրային մարմիններին և հատուկ զեկուցողներին ստվերային զեկույցների մշակում և ջատագովություն, 
  • ՄԱԿ-ի պայմանագրային մարմինների կողմից պետությանն արված առաջարկների ջատագովություն ազգային մակարդակում, 
  • Միջազգային այլ հարթակներում, այդ թվում՝ Եվրոպայի խորհրդում, Եվրոպական միությունում կանանց իրավունքների ջատագովություն: 
  • ՈՒղղություններ
  • Անդամակցում