Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգ

Home / priorities / Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգ
Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգ

«Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ-ի շրջանակներում գործում է «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» ակումբը: Ակումբի նպատակն է բարձրացնել հանրության տեղեկացվածության մակարդակը կանանց և աղջիկների վրա զինված հակամարտությունների ունեցած աղետալի ազդեցության, խաղաղաշինական գործընթացներում կանանց ունեցած կարևոր դերի մասին:

Leave a Reply

Your email address will not be published.